top of page

KATEGORIE

Junioři do 18 let    (2005 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce

Juniorky do 18 let (2005 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce

M U23  19 - 23 let (2004 - 2000)

Ž  U23  19 - 23 let (2004 - 2000)

M I        24 - 29 let (1999 - 1994)

M II       30 - 39 let (1993 - 1984)

M III      40 - 49 let (1983 - 1974)

M IV      50 - 59 let (1973 - 1964)

M V        nad 60 let (1963 a starší)

Ž I         24 - 35 let (1999 - 1988)

Ž II         nad 36 let (1987 a starší)

Gravel

TIR (závodníci nad 100 kg)

PRAVIDLA

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu na 47km se nemohou účastnit závodníci mladší 15 let.

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení: 

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.”

bottom of page