Sponzoři závodu


Generální partner

Force

 

Hlavní partner

Stanion

 

Partneři

Cyklosport Pavel Bulis Raab Computer Bottico Daylong Reborn Štastná hvězda Euro Car Zlín Pizza bar Angelo EthicSport RK Heureka FCC OD Morava Drásal Mitas TON

Propozice závodu

 

DATUM ZÁVODU: Sobota 4.8.2018

MÍSTO: Bystřice pod Hostýnem

START: Ve 12:12 hodin na Masarykově námestí

CÍL: Městský park Zahajenné, fotbalový stadion

TRAŤ: 47 km / 1250 m převýšení

- na trati 2x občerstvovací stanice

- limit pro dojetí tratě 5 hodin

STARTOVNÉ: 

do 15.7.2018- 350,- s dárkem

do 31.7 .2018 - 400,-

od 1.8. 2018 pouze na místě za 500,-

 

PREZENTACE: od 8h do 11:30h v budově fotbalového stadionu

STARTOVNÉ ZAHRNUJE:

startovní číslo

občerstvení na trati a v cíli

reklámní předměty od partnerů

elektronické měření času

zdravotnická služba

sprchy

bezplatné parkování

KATEGORIE:

J - junioři do 18 let (2000 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce

Juniorky do 18 let ( 2000 a mladší) nutný souhlas zákonného zástupce

M U23 - muži 19 - 23 let ( 1999 - 1995 )

Ž U23 - ženy 19 - 23 let ( 1999 - 1995 )

M - muži 24 - 29 let (1994 - 1989)

M I - muži 30 - 39 let (1988 - 1977)

M II - muži 40 - 49 let (1978 - 1969)

M III - muži 50 - 59 let (1968 - 1959)

MIV - muži nad 60 let (1958 a starší

) Ž I - ženy (1995 - 1983 )

Ž II - ženy (1982 a starší)

Tandem

REGISTRACE:

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ:

Fotbalový stadion v parku Zahájenné

CENY:

Věcné ceny pro vítěze všech kategorií

PROGRAM:

Bude upřesněn

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

cca 16:00 - 17:00 hod

PARKOVÁNÍ:

Na louce před fotbalovým stadionem. !!! prosím respektujte pokyny pořadatelů !!!

 

PRAVIDLA:

Důležité: Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující rok narození. Závodu na 47 kilometrů se nemohou účastnit závodníci mladší 15 let.

 

Podmínky účasti: Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník potvrzuje toto prohlášení: 

 

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.”

 

 Spolupořadatelem akce je Drásal Team Holešov z.s.

 

 

Generální partner

Force

Hlavní partner

Stanion

Partneři

TON Drásal Raab Computer
Cyklosport Pavel Bulis Bottico Mitas
Štastná hvězda Reborn Euro Car Zlín
Daylong Pizza bar Angelo Stanion
OD Morava RK Heureka EthicSport
  FCC